Грешка
  • Шаблон за овој приказ не е достапен. Контактирајте го администраторот на страниците.

Сите видови на фреон

R410a

Mixed-Refrigerant-HFC-407C-

Freon-Gases-Refrigerant-HF-1008-

R507c refrigerant gas

Refrigerant-HFC-404A-

Refrigerant R134a

Дополнителна информација